Czarne pasy

Czarne pasy

SŁAWOMIR LISTKIEWICZ - IV DAN

ARTUR ROGALSKI - IV DAN

PRZEMYSŁAW BAKUN - I DAN

SEBASTIAN ZOŁA - I DAN

TOMASZ PIOTR CZYŻYK - I DAN

KATARZYNA WASILUK - I DAN