Układy

Układy

Przedformy

Saju Jirugi – układ ruchowy obejmujący 7 technik, na przemian obrony (Gunnun So Bakat Palmok Najunde Yop Makgi) i ataku (Gunnun So Kaunde Baro Jirugi), wykonywanych w czterech kierunkach obracając się na jednej nodze, w pozycji Gunnun Sogi; układ wykonywany jest w obie strony.

Saju Makgi – układ ruchowy obejmujący 8 technik obrony (Gunnun So Sonkal Najunde Yop Makgi, Gunnun So An Palmok Kaunde Yop Makgi), wykonywanych w czterech kierunkach obracając się na jednej nodze, w pozycji Gunnun Sogi; układ wykonywany jest w obie strony.

Saju Tulgi – układ ruchowy obejmujący 4 techniki (Niunja So Yop Palkup Tulgi), wykonywane w czterech kierunkach, obracając się na jednej nodze; układ wykonywany jest w obie strony.

Formy

(Uczniowskie)

Chon – Ji Tul: w dosłownym tłumaczeniu oznacza „Niebo” i „Ziemia”, co na Dalekim Wschodzie interpretuje się jako stworzenie świata i początek ludzkości. Układ ma 19 ruchów, składa się z dwóch równych części, pierwsza reprezentuje niebo, druga – ziemię. 19 ruchów w Chon Ji nawiązuje do 10 stopni uczniowskich oraz 9 mistrzowskich.

Dan Gun Tul: nazwa pochodzi od świętego Dan-Gun, który uważany jest za legendarnego założyciela Korei w roku 2333 p.n.e. Układ ma 21 ruchów.

Do – San Tul: pseudonim patrioty Ahn Chang–Ho, żyjącego w latach 1876-1938. Układ ma 24 ruchy, które symbolizują całe życie Ahn Chang–Ho, poświęcone rozwojowi i edukacji oraz walce o niepodległość Korei.

Won – Hyo Tul: mnich, który wprowadził buddyzm na dwór królewski dynastii Silla w roku 686. Układ ma 28 ruchów.

Yul – Gok Tul: pseudonim wybitnego filozofa i uczonego o nazwisku Yi I, żyjącego w latach 1536-1584 i nazywanego „koreańskim Konfucjuszem”. Układ ma 38 ruchów co odpowiada 38° szerokości geograficznej, miejscu jego narodzin.

Joong – Gun Tul: nazwa pochodzi od nazwiska koreańskiego patrioty Ahn Joong-Gun, który zabił japońskiego generała – Hiro Bumi Ito. Układ ma 32 ruchy, co symbolizuje wiek, w którym Joong – Gun zginął w 1900 roku.

Toi – Gye Tul: pseudonim literacki wybitnego filozofa Yi Hwang wielkiego znawcy neokonfucjanizmu. Układ ma 37 ruchów.

Hwa – Rang Tul: nazwa doborowej formacji wojskowej skupiającej w swych szeregach „kwiat młodzieży”, powstałej za czasów dynastii Silla, na początku VII wieku n.e. Układ ma 29 ruchów i jest poświęcony 29 dywizji.

Choong – Mu Tul: imię admirała Yi Soon Sin z dynastii Silla, który był wynalazcą pierwszego statku wojennego. Układ ma 30 ruchów dla upamiętnienia jego tragicznej śmierci.

(Mistrzowskie)

Kwang – Gae Tul: imię Kwang Gae Toh Wang’a, dziewiętnastego władcy z dynastii Koguryo, który odzyskał utracone wcześniej przez Chiny terytoria. 39 ruchów układu odwołuje się do pierwszych cyfr roku 391 r n.e., w którym Kwang Gae wstąpił na tron.

Po – Eun Tul: pseudonim lojalnego poddanego oraz poety Chong Mong Chu (najbardziej znany Koreańczykom fragment jego wiersza: „nie będę służył drugiemu panu choćbyście ukrzyżowali mnie sto razy”). Był również pionierem fizyki. Diagram symbolizuje niezachwianą lojalność wobec króla i ojczyzny. Układ ma 36 ruchów.

Ge – Baek Tul: imię wielkiego generała w okresie dynastii Baek Je. Diagram symbolizuje surową dyscyplinę wojskową. Układ na 44 ruchy.

Eui – Am Tul: pseudonim Son Byong Hi, przywódcy ruchu niepodległościowego z 1919 r., który poświęcił się walce o wolność i pomyślność narodu. Diagram symbolizuje nieposkromionego ducha Son Byong Hi. Układ ma 45 ruchów.

Choong – Jang Tul: pseudonim generała Kim Duk Ryang’a, żyjącego w okresie dynastii Yi w XIV wieku. Ostatnia technika układu (atak lewą ręką) symbolizuje tragiczną śmierć generała w więzieniu w wieku 27 lat. Układ ma 52 ruchy.

Ju – Che Tul: symbolizuje filozoficzną myśl, zgodnie z którą człowiek jest panem wszystkiego i o wszystkim decyduje, w tym o swoim przeznaczeniu. Diagram oznacza górę Baekodu, która jest uznawana za symbol ducha Koreańczyków. Układ ma 45 ruchów.

Sam – Il Tul: oznacza datę powstania ruchu niepodległościowego (1 marca 1919 r.). Układ ma 33 ruchy, co nawiązuje do liczby koreańskich patriotów, którzy zapoczątkowali ten ruch.

Yoo – Sin Tul: nazwisko generała Kim Yoo Sin’a, żyjącego w okresie dynastii Silla. Układ ma 68 ruchów, co nawiązuje do ostatnich cyfr daty 668 r n.e., kiedy Korea została zjednoczona.

Choi – Yong Tul: nazwisko generała, który był premierem i głównodowodzącym armii koreańskiej w okresie dynastii Koryo w XIV w. Układ ma 46 ruchów.

Yon – Gae Tul: nazwisko generała żyjącego w okresie dynastii Koguryo. 49 ruchów układu nawiązuje do dwóch ostatnich cyfr roku 649 n.e., w którym generał pokonał wojska chińskiej dynastii Tang, zmuszając je do wycofania się z Korei.

Ul – Ji Tul: nazwisko generała Ul Ji Moon Dok’a, który w 612 roku n.e. obronił Koreę przed najazdem milionowej armii chińskiej dynastii Tang, dowodzonej przez Yang Je. 42 ruchy układu symbolizują wiek generała, w którym zawarł traktat pokojowy z Chinami.

Moon – Moo Tul: symbolizuje trzydziestego władcę dynastii Silla. 61 ruchów układu nawiązuje do dwóch ostatnich cyfr roku 661 n.e., w którym Moon Moo wstąpił na tron.

So – San Tul: pseudonim mnicha Choi Hyong Ung (1520-1604), który żył w okresie dynastii Lee. 72 ruchy układu nawiązują do jego wieku, w którym wraz ze swoim uczniem (Sa Myung Dang’em) zorganizował oddział mnichów-wojowników w celu odparcia inwazji japońskich korsarzy na półwysep koreański w 1592 r.

Se – Jong Tul: nazwisko władcy koreańskiego, który stworzył alfabet koreański w 1443 r. Diagram symbolizuje władzę. 24 ruchy układu nawiązują do 24 liter alfabetu koreańskiego.

Tong – Il Tul: oznacza zjednoczenie Korei podzielonej od 1945 r. Diagram symbolizuje jeden naród. Układ ma 56 ruchów.