Czarne pasy

Czarne pasy

SŁAWOMIR LISTKIEWICZ – V DAN

ARTUR ROGALSKI – IV DAN

PRZEMYSŁAW BAKUN – I DAN

SEBASTIAN ZOŁA – I DAN

TOMASZ PIOTR CZYŻYK – I DAN

KATARZYNA WASILUK – I DAN

WIKTORIA CHYLIŃSKA – I DAN