Czarne pasy

Czarne pasy

SŁAWOMIR LISTKIEWICZ – V DAN

ARTUR ROGALSKI – IV DAN

WIKTORIA CHYLIŃSKA – II DAN

TOMASZ PIOTR CZYŻYK – II DAN

PRZEMYSŁAW BAKUN – I DAN

SEBASTIAN ZOŁA – I DAN

 KATARZYNA WASILUK – I DAN

NATALIYA BOBROVSKA – I DAN

DANIEL ROGALA – I DAN