Czarne pasy

Czarne pasy

SŁAWOMIR LISTKIEWICZ – VI DAN

ARTUR ROGALSKI – V DAN

WIKTORIA CHYLIŃSKA – III DAN

NATALIYA BOBROVSKA – II DAN

DANIEL ROGALA – II DAN

TOMASZ PIOTR CZYŻYK – II DAN

KATARZYNA WASILUK – I DAN

PRZEMYSŁAW BAKUN – I DAN

SEBASTIAN ZOŁA – I DAN